Physical Aspects of Quantum Information Theory (PAQIT)

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
SIGA862
Období řešení
9/2010 - 8/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Kvantová teorie, jejíž počátky spadají do první poloviny 20. století, je jedním ze základních pilířů moderní fyziky. Fyzikové a informatici byli v posledních desetiletích přitahováni potenciálním využitím kvantových systémů pro výpočetní účely. Cílem tohoto projektu je dále rozvíjet spolupráci mezi Fyzikálním ústavem Slovenské akademie věd Bratislava a Fakultou informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Během dvouletého výzkumného pobytu (od září 2010 do srpna 2012) bych chtěl ze společné fyzikálně-informatické perspektivy dospět k novým pohledům na v současnosti známé otevřené problémy kvantové teorie informace, jakož i najít nové problémy, a přispět k jejich řešení. Zaměřit se chci zejména na kvantové algoritmy a jejich optimalizaci a na roli chyb, šumu a dekoherence v kvantových experimentech a možné způsoby boje proti nim. Hlavními výsledky projektu by měly být společné publikace a dlouhotrvající spolupráce. Pokračování společné organizace workshopu CEQIP, který se každé jaro koná v jednom z českých (obvykle jihomoravských) historických měst, bude mít přímý dopad na další rozvoj regionu. Během svého pobytu mám v úmyslu účastnit se výukového procesu na univerzitě formou přednášek a seminářů týkajících se kvantového teorie informace (QIT) pro bakalářské a magisterské studenty a také vedením diplomových a disertačních prací. Rovněž se hodlám ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou a zejména s prof. Tomášem Tycem zapojit do popularizačních aktivit. Zejména bych rád zvýšil zájem jihomoravských středních škol o Turnaj mladých fyziků a uvedl Mezinárodní juniorskou fyzikální olympiádu do základních škol v Jihomoravském kraji a v celé České republice. Přijíždějícím výzkumníkem je RNDr. Martin Plesch, PhD.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info