HYPERMEDATA: Hypermediální prezentace integrovaných medicínských dat

Kód projektu
OK 204
Období řešení
6/1995 - 12/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
ELAS s.r.o.
PCS Systems
Rutherford Appleton Laboratory

Informační systémy se stále více prosazují i v medicínské oblasti; v případě projektu HYPERMEDATA zastupovaly oblast medicínské informatiky původní systémy PCS*CARE a AMIS*H vyvinuté českými firmami PCS a AMIS. Se zaváděním těchto dvou a dalších systémů do zdravotnických zařízení vyvstávala potřeba vzájemně si předávat medicínské záznamy v obecně srozumitelné formě.


Medicínský záznam je komplexní informace složená z textové i obrazové části (rentgenové snímky apod.), tabulek analytických výsledků z dat pořízených různými přístroji, relativních časových údajů a klinických i ne-klinických termínů použitých s různým stupněm přesnosti, určitosti a úplnosti.


Potřeba vzájemné spolupráce mezi medicínskými informačními systémy formou výměny dat - při zachování autonomie systémů a s cílem zajistit co nejlepší péči o pacienty - přímo souvisí s potřebou uživatelsky komfortní prezentace vyměňovaných dat; z komplexní povahy medicínských informací přitom vyplývá, že nejpřirozenější formou jejich prezentace jsou hypermediální dokumenty.


Cíle a parametry řešení projektu

Smyslem projektu bylo vybavit medicínské systémy zúčastněných firem sadou informatických nástrojů, které podpoří možnosti jejich vzájemné komunikace, a tím i jejich rozšiřování
ve zdravotnickém prostředí.
Požadavky koncových uživatelů vyčlenily v řešení projektu dvě hlavní problémové oblasti:  1. integraci dat z heterogenních distribuovaných zdrojů;

  2. prezentaci integrovaných dat koncovým uživatelů (jak pro vstup, tak pro výstup) formou hypermediálních
    dokumentů.


Technickým cílem projektu bylo vyvinout nástroje, které budou tyto problémy řešit, s využitím dostupných
standardů
jak v oblasti distribuovaných databází, tak hyperdokumentů.


Celkový program řešení projektu sestával ze tří hlavních etap, které se vzájemně překrývaly, tak aby byla
zaručena potřebná interakce mezi návrhem systému HYPERMEDATA založeným na analýze požadavků s jeho vlastním vývojem
a posléze vyhodnocením koncovými uživateli:  1. analýza uživatelských požadavků, modelování dat a procesů, návrh systému HYPERMEDATA (1995-1996, etapa byla zdokumentována zprávou o uživatelských požadavcích a ukončena předběžnou specifikací modelů a specifikací architektury systému HYPERMEDATA);

  2. vývoj systému (1996-1997, etapa obsahovala vývoj prototypu a finálních nástrojů a byla ukončena úplnou specifikací datových a procesových modelů);

  3. vyhodnocení a zobecnění systému (1996-1998, etapa byla ukončena závěrečnými zprávami o vyvinutých nástrojích, jejich využití ve zdravotnictví a jejich obecném využití).Úloha MU-ÚVT  1. koordinace projektu v ČR/SR;

  2. teoretický základ (spolu s RALem);

  3. implementace (spolu s AMISem, IRM, a ELASem).Další aplikace

Technologie výměny dat formou hypermediálního dokumentu vyvinutá v rámci projektu je
aplikovatelná i v jiných než výlučně medicínských oblastech a výsledné
produkty jsou využitelné obecně.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info