NetFlow-based NAT detection module

Název česky Modul detekce NAT pomocí NetFlow
Autoři

KRMÍČEK Vojtěch VYKOPAL Jan PLESNÍK Tomáš RUŽIČKA Andrej ČELEDA Pavel TRUNEČKA Michal

Rok publikování 2009
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Popis Modul detekce NAT pomocí NetFlow sestává z pěti detekčních metod, které zpracovávají rozšířená NetFlow data (IPid, TTL, PortSequences, SubnetTTL and TCP_SYN) a agregátoru. Každá z detekčních metod dává na výstup neurčitost s jakou je za danou IP adresou zařízení zajišťující NAT. Agregátor vyhodnocuje výstupy těchto jednotlivých metod a na výstup dává celkovou neurčitost s jakou je za danou IP adresou NAT.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info