Enabling Technologies for Teaching an HPC Class as a Distributed Course.

Název česky Technologie pro výuku distribuovaného kurzu HPC
Autoři

HOLUB Petr PARUCHURI Ravi SIMMONS Stacey REBOK Tomáš HUTANU Andrei EILAND Daniel LIŠKA Miloš

Rok publikování 2007
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Citace
Popis Louisiana State University s technickou podporou Masarykovy Univerzity v Brně nastartovala unikátní experiment distribuované výuky kurzu superpočítačů vedeného profesorem Thomasem Sterlingem v jarním semestru roku 2007. Tento kurz tak s využitím aktuálních high-end technologií umožňuje studentům mnoha univerzit interaktivně se účastnit výuky daného kurzu, aniž by museli cestovat tisíce kilometrů. Pro přenos videa bylo použito nekomprimované HD video a AccessGrid audio, které pak spojovaly Luisiana State University, University of Arkansas, MCNC a Masarykovu univerzitu. Tato přednáška se věnuje využitým technologiím, zejména audio a video části (a to jak z hardwarové, tak softwarové stránky) a distribučnímu systému. Kvůli problému různých začátků semestrů na zúčastněných univerzitách byl navržen a implementován nahrávací systém, který umožňuje ukládání přicházejících audio a video dat v reálném čase, takže obsah přednášky může být studentům přehrán v původní kvalitě po začátku semestru. V přednášce budou také rozebrány důvody a řešení problémů, které se objevily jak před začátkem, tak v průběhu kurzu (týkající se zejména audio části).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info