Real Estate Record

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Evidence nemovitostí
Autoři

ŠMÍD Vladimír SCHELLE Karel

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Masaryk University Journal of Law and Technology
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.fi.muni.cz/~smid/realestaterecords.html
Obor Právní vědy
Klíčová slova law; information systems
Popis Jednou ze základních snah států v průřezu jejich historie vždy bylo vytvořit evidenci vlastnictví nemovitého majetku na svém teritoriu. A důsledkem dost strategického významu těchto evidencí byly také investice práce i financí do jejich vytvoření, to vše na úrovni technických prostředků dané doby. Moderní katastr nemovitostí je tak dle definice zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. V případě České republiky je veden jako informační systém o území ČR, a to převážně počítačovými prostředky, kde základní územní jednotkou je katastrální území a jeho operát mimo jiné tvoří: - soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a - soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálních územích, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech a skutečnostech, stanovených zákonem, přičemž jednou ze základních metod chování k těmto systémům je svého druhu neomezený veřejný přístup. Příspěvek se dotýká obsahu relevantních zákonů i norem souvisejících, které v komplexu směřují k zásadně novému řešení problému na úrovni odpovídající 21. století.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info