CCP - A Communication Protocol for Masaryk University Clearing

Název česky CCP - Komunikační protokol pro Clearing Masarykovy univezity
Autoři

MĚCHÁČEK Jaroslav OCELKA Jaromír KOHOUTKOVÁ Jana

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Proc. of EUNIS'2005
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Citace
Obor Počítačový hardware a software
Klíčová slova Clearing system; data exchange; communication protocol
Popis Clearing Masarykovy univerzity je systém pro podporu centrálního uhrazování pohledávek a závazků mezi Masarykovou univerzitou v Brně (organizací jako celkem) a jednotlivými osobami (zaměstnanci nebo studenty). Centrální část systému, nazývaná clearingové jádro, potřebuje komunikovat a vyměňovat si standardizované informace s řadou externích systémů, které administrují různé zpoplatňované služby poskytované univerzitou jednotlivým osobám. Na podporu této komunikcae byl navržen a implementován komunikační protokol nazvaný CCP (Clearing Communication Protocol). Článek podává stručný přehled o architektuře systému Clearing a soustřeďuje se na hlavní principy a rysy protokolu CCP.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info