Masaryk University Clearing System

Název česky Clearingový systém Masarykovy univerzity
Autoři

MĚCHÁČEK Jaroslav KOHOUTKOVÁ Jana BURIANOVÁ Lucie JURTÍKOVÁ Alena JEDLIČKA Ivan BURIAN Ivan

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Proc. of EUNIS'2004
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Citace
Obor Počítačový hardware a software
Klíčová slova Clearing system; data integration; metadata
Popis Clearing Masarykovy univerzity je systém pro centrální vyrovnávání pohledávek a závazků mezi Masarykovou univerzitou v Brně (organizačním celkem) a jednotlivými osobami (zaměstnanci nebo studenty). Cílem je podpořit bezhotovostní platby za pohledávky, jež má univerzita vůči jednotlivcům (přednostně cestou inkasa nebo srážek z mezd), a vzájemné započítávání pohledávek a závazků vázaných k téže osobě (např. výplata mzdy versus poplatky za stravování). Jádrem řešení jsou metadatové popisy typovaných datových položek, vyměňovaných mezi centrální částí clearingového systému (tzv. clearingovým jádrem) a řadou externích systémů, zajišťujících administrativu různých služeb poskytovaných univerzitou jednotlivým osobám nebo naopak.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info