Srovnávací studie právních informačních systémů: rozdíly mezi systémy při využití různých vyhledávacích strategií

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

HARAŠTA Jakub

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Revue pro právo a technologie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.5817/RPT2020-2-8
Klíčová slova legal information retrieval; search strategies; comparison
Přiložené soubory
Popis Vyhledávání právních informací v právních informačních systémech je běžnou součástí života právníka. V zásadě je možné ve dvou modech: jako vyhledávání zprostředkované a nezprostředkované. V rámci zprostředkovaného vyhledávání se spoléháme na souvislosti připravené tvůrcem systému. Jedná se například o přiřazení dokumentu do oblasti úpravy nebo, na specifičtější úrovni, o označení soudních rozhodnutí jako souvisejících s určitým předpisem nebo ustanovením. Při nezprostředkovaném vyhledávání se uživatel naopak spoléhá sám na sebe. Sám formuluje plnotextové dotazy a vyhledává výrazy, které pro něj symbolizují rešeršovaný problém. V tomto textu se zaměřuji na porovnání výsledků poskytnutých právními informačními systémy ASPI, Beck-online a Codexis v odpovědi na srovnatelné dotazy využívající zprostředkovaných i nezprostředkovaných právních informací. Po úvodu a přehledu literatury následuje představení výzkumných otázek. Čtvrtá část pak popisuje metodu použitou pro srovnání systémů a data k tomuto srovnání využitá. Pátá část popisuje výsledky srovnání napříč právními informačními systémy ASPI, Beck-online a Codexis. Šestá část se věnuje diskuzi těchto výsledků a jejich zasazení do kontextu. V poslední části pak předkládám závěr a formuluji doporučení ohledně volby vyhledávacích strategií při sběru právních informací (dokumentů) pro akademickou i praktickou činnost. Závěrem tohoto textu je, že při využití různých systémů pro zprostředkované vyhledávání (identifikaci soudních rozhodnutí souvisejících s konkrétním ustanovením) pozorujeme výrazné rozdíly. Naopak při zařazení metod nezprostředkovaného vyhledávání (plnotextový dotaz) jsou si výsledky poskytnuté jednotlivými systémy podobnější, byť jsou celkově horší oproti vyhledávání zprostředkovanému.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info