Systémová podpora pro řízení a správu projektů na Masarykově univerzitě

Autoři

JAKUBIČKA Martin KOHOUTKOVÁ Jana MACHAČ Zdeněk

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Informační systémy pro podporu projektového řízení na vysokých školách
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Citace
Klíčová slova Project management, Information system, Resource management, Budget, Time sheet, Project documentation, Approval, Internal grant agency, GDPR.
Popis Masarykova univerzita používá pro projektovou administrativu komplexní informační systém, jehož základem je in-house vyvíjený systém ISEP, propojený s dalšími informačními systémy, především ekonomickým, personálním a spisovou službou. Za svou 19letou historii prošel ISEP řadou etap vymezených požadavky legislativy, poskytovatelů i provozu univerzity, které se nezřídka mění z roku na rok. ISEP pokrývá celý životní cyklus projektu od podání návrhu (elektronické schvalování, vlastní podání s "otiskem" ve spisové službě), přes realizaci (plánování zdrojů, výkaznictví, vícezdrojové odměňování lidí, kontroly) až po závěrečné vyhodnocení, využívané např. u interních projektových soutěží (tzv. interní grantové agentury). Samozřejmostí jsou vazby na veřejný web univerzity a tím zajištění (povinné) publicity, ke specifikům patří i vazby na univerzitní Etickou komisi či registr zpracování osobních údajů. Článek představuje vybrané funkce ISEPu, které autoři považují – i s ohledem na zaměření konference – za nejzajímavější.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info