Optimalizace MOL-PCR pro multiplexní detekci patogenů

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

RESLOVÁ Nikol HUVAROVÁ Veronika HRDÝ Jakub KAŠNÝ Martin KRÁLÍK Petr

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Soudobé možnosti na poli diagnostických a skríningových metod i nadále zaznamenávají výrazné pokroky, avšak stále není k dispozici dostatečně komplexní a multiplexní aplikace, umožňující sjednocení stávajících postupů v jednoduchý a funkční celek. Naše práce je v tomto směru zaměřena na vývoj metodiky s potenciálem pro rychlý a simultánní skríning širšího spektra patogenů ve směsném vzorku. Kvalitativní analýza je založená na multiplexní oligonukleotidové ligaci-PCR (MOL-PCR) s adaptací na suspenzní detekční systém xMAP, využívajícího magnetických mikrosfér. Optimalizací reakčních podmínek jsme vytvořili ucelený protokol pro rychlou detekci medicínsky a klinicky významných virů, bakterií a parazitů, kontaminujících zejména potravinové zdroje. Jednotlivé systémy jsou v současné době testovány se zaměřením na funkčnost v multiplexu, přičemž cílem našich snah je vytvořit detekční panely uzpůsobené různým typům vstupních matric, jako např. zelenina/ovoce, maso, voda, stolice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info