Connection Between Mithraism and Roman Army Garrisons

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

CHALUPA Aleš VÝTVAROVÁ Eva FOUSEK Jan MERTEL Adam

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Naše výzkumná otázka je, že šíření mithraismu bylo ovlivněno římskou armádou a její infrastrukturou, jak se často tvrdí v předchozím výzkumu. Naše specifická hypotéza je, že v případě silného spojení mezi římskou armádou a šířením Mithraismu nalezneme prostorovou korelaci mezi římskými vojenskými posádkami a místy, kde se historicky mithraismus vyskytoval. Pro tuto studii jsme přizpůsobili model dopravní sítě v římském světě ORBIS (http://orbis.stanford.edu/), který zahrnuje jak silniční síť, tak námořní model dopravy. Tento model poskytuje materiál pro vytvoření podsítě dopravních cest spojujících římské armádní posádky. Při vizuální kontrole výsledků jsme zaznamenali důkazy v souladu s naší hypotézou v určitých oblastech římského světa, ale nikoli pro celé území římské říše. Výsledek byl měřen také statistickým testováním nejkratších vzdáleností mezi lokalitami s výskytem mithraismu a posádkami římské armády.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info