Rozměry citací v právu a anotační konvence

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

HARAŠTA Jakub MÍŠEK Jakub HANYCH Monika LOUTOCKÝ Pavel MALANÍK Michal ŠAVELKA Jaromír ŠTĚPÁNÍKOVÁ Markéta MYŠKA Matěj

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Revue pro právo a technologie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.5817/RPT2017-1-4
Obor Právní vědy
Klíčová slova Citation analysis; Case law; Legal Informatics; Reference
Přiložené soubory
Popis Článek prezentuje metodologii pro provádění citační analýzy české judikatury jakožto nástroje, který umožní přesnější poznání toho, jak české soudy pracují při své argumentaci s odkazy na jiná rozhodnutí a další dokumenty. Prezentovaná metodologie popisuje odkaz jako prvek textu tvořený čtyřmi konstituenty. Jsou jimi ZDROJ, CÍL, ARGUMENT a POLARITA. Tvrdíme, že pomocí těchto konstituentů je možné detailně popsat kvantitativní i kvalitativní vlastnosti jednotlivých odkazů a umožnit tak jejich smysluplné zkoumání. Každý konstituent je dále vnitřně strukturován tak, aby bylo možné (1) překonat aktuální nedostatky citační praxe českých soudů a (2) vytěžit z odkazu maximum informací pro další analýzu. Struktura jednotlivých konstituentů je v článku detailně popsána a odůvodněna. V závěru článku jsou představeny výzvy pro další výzkum v oblasti citační analýzy. Představené ideální kategorie nejsou univerzálně použitelné pro jakýkoli výzkum. Jsou nicméně naformulované v podobě, která umožňuje jejich implementaci pro kvalitativní i kvantitativní studie o úloze citací v judikatuře a právu obecně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info