Možnosti citační analýzy v České republice

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

MYŠKA Matěj HARAŠTA Jakub LOUTOCKÝ Pavel MÍŠEK Jakub

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Revue pro právo a technologie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Obor Právní vědy
Klíčová slova Citation Analysis; Case Citations; Legal Information Systems
Přiložené soubory
Popis Předkládaná studie je prvním výstupem dlouhodobého výzkumu teoretických a praktických možností provedení citační analýzy judikatury v České republice. Vypracování takové analýzy je prvním krokem k vytvoření praktických nástrojů, které přesně dokáží mapovat vztahy mezi jednotlivými rozhodnutími a tím hodnotit jejich důležitost. V úvodní části textu je nabídnuto teoretické shrnutí dosavadních poznatků ve zkoumané oblasti, rešerše relevantní literatury a stručné zhodnocení využitelnosti citační analýzy v českém prostředí. Druhá část shrnuje aktuální status quo práce s judikaturou v České republice. Nejprve se zaměřuje na veřejně dostupné databáze vrcholných soudů (Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Ústavní soud), přičemž jsou zkoumány možnosti, které dané databázové systémy nabízejí, tedy zda a případně jakým způsobem jsou metadaty určeny vztahy k citovaným rozhodnutím. Obdobný postup je pak proveden v rámci tří komerčních právních informačních systémů – ASPI, Beck-online a CODEXIS. Třetí část shrnuje prvotní problémy ležící v cestě provedení komplexní citační analýzy, která by splňovala požadavky využitelnosti. Popisuje první krok, spočívající v pokusu o zachycení citací soudních rozhodnutí regulárním výrazem ve vzorku 46 rozhodnutí Ústavního soudu. V závěru textu jsou pak zhodnoceny dosažené výsledky a je popsán další postup výzkumu možností realizace citační analýzy judikatury v České republice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info