Iterative Optimization of a Multi-compartmental Air Quality Modelling System

Logo poskytovatele
Název česky Iterativní optimalizace systému pro modelování kvality ovzduší
Autoři

TOMÁŠ Martin REBOK Tomáš EFSTATHIOU Christos

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference Tenth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2015)
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Citace
www http://www.memics.cz/2015/
Obor Informatika
Klíčová slova Persistent Organic Pollutants;POP;CMAQ iterative optimization;neural networks; BaP concentrations in soil
Popis Článek představuje aplikaci pro iterativní optimalizaci systému pro modelování kvality ovzduší, která má za úkol zpřesnit již známé koncentrace perzistentních organických polutantů v půdě. Navržená aplikace se snaží v rámci několika iterací, jejichž počet je pevně určen, volit nejvhodnější koncentrace polutantů v půdě na základě odchylek mezi reálnými koncentracemi a hodnotami odsimulovanými pomocí vybraného nástroje (označovaného CMAQ). Pro inteligentní volbu nových koncentrací perzistentních organických polutantů v půdě bylo navrženo několik optimalizačních metod, které mají za úkol zrychlit konvergenci výstupů modelovacího nástroje k reálným měřením. Nejkomplexnější část navržené aplikace představuje modul strojového učení, který je schopen s pomocí vytvořených optimalizačních metod předpovídat vhodné koncentrace polutantů v půdě pro další iteraci výpočtů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info