Interaktivní mapy pro vizualizaci trendů znečištění životního prostředí chemickými látkami. Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap)

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

KALINA Jiří BORŮVKOVÁ Jana ŠEBKOVÁ Kateřina HŮLEK Richard ŠALKO Michal NOVÁK Rudolf BEDNÁŘOVÁ Zdenka KLÁNOVÁ Jana

Rok publikování 2015
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

www http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/891D55D55ECF75C4C1257F33003F0013/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_11_prosinec_2015_final.pdf
Popis Požadovaný výstup byl vytvořen dle požadavků TAČR (projekt „Vývoj systému pro hodnocení prostorových souvislostí kontaminace životního prostředí chemickými látkami“, č. TB010MZP058 podpořený programem BETA) a zároveň slouží jako výstup pro RIV. Soubor obsahuje dva typy interaktivních map - „trendovou mapu“ a „mapu se sloupcovými grafy“. U každé mapy je uveden i způsob jejího vytvoření a příklad vzhledu mapy včetně prvků, které umožňují měnit jednotlivé parametry zobrazení. Využití těchto map je v přehledném a variabilním prostorovém zobrazení naměřených environmentálních dat na globální úrovni a na nich spočtených výzkumných výsledků. Navíc, jako plnohodnotná online aplikace se tyto mapy průběžně aktualizují souběžně s rozšiřující se množinou environmentálních dat obsažených ve vědeckém repozitáři Genasis.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info