Zapojení interaktivní výuky do pregraduálního studia akutní medicíny: virtuální pacient, pokročilé simulace a přenosy z operačních sálů

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

HARAZIM Hana ŠTOURAČ Petr KOSINOVÁ Martina SMÉKALOVÁ Olga ŠTOUDEK Roman SCHWARZ Daniel RUSŇÁK Vít LIŠKA Miloš

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anesteziologie & intenzivní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova e-learning; high fidelity simulation; live streaming; Team Based Learning; Problem Based Learning; Case Based Learning
Popis Nácvik správného řešení kritických stavů v pregraduální výuce medicíny patří do náplně předmětů První pomoc, Intenzivní medicína, Urgentní medicína a Anesteziologie. Cílem sdělení je představit přehled možností interaktivní výuky, které nabízíme studentům medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (LF MU): využití virtuálního pacienta (interaktivní algoritmy, klinické scénáře), simulovaného pacienta, nácvik technik zajištění pacienta na modelech, simulátory s implementovaným fyziologickým modelem anebo videokonferenční přenosy dění z operačních sálů. Tyto metody výuky se staly součástí výše zmíněných předmětů v pregraduální výuce studentů Všeobecného lékařství, Zubního lékařství a nelékařských zdravotnických oborů. Od roku 2007 bylo na LF MU vytvořeno 43 interaktivních výukových algoritmů v české a anglické jazykové verzi. Proces tvorby počínaje studiem literatury, tvorbou textu jednotlivých uzlů a získání multimediálních materiálů probíhá ve skupině 2-3 studentů medicíny pod vedením lékaře a trvá 2 semestry. Vzniklý algoritmus je ve formě Flash objektu volně přístupný online na portálu AKUTNĚ.CZ (www.akutne.cz). Klinické scénáře představují skutečné případy pacientů v těžké sepsi, hospitalizovaných na pracovišti intenzivní medicíny, jejichž data se stala součástí registru EPOSS (eposs.registry. cz; Data-based evaluation and prediction of outcome in severe sepsis). Videokonferenční přenosy z operačních sálů do výukové místnosti umožní shlédnout raritní operační výkony velkému počtu studentů naráz, bez narušení provozu operačních sálů. Pokročilý pacientský simulátor firmy CAE Healthcare® je na LF MU již čtvrtým rokem využíván k nácviku řešení týmové spolupráce u akutních situací v rámci předmětů První pomoc, Intenzivní medicína a Urgentní medicína. Přinesli jsme přehled metod, kterými lze obohatit pregraduální výuku akutních stavů v medicíně spolu s návody na jejich implementaci do kurikula.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info