RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

vedoucí pracoviště – Open Science


kancelář: G348
Šumavská 416/15
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3296
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Miroslav Bartošek, CSc., narozen 6.1.1957 v Přílepích, ženatý, 1 dítě.
Pracoviště
 • Ústav výpočetní techniky,
  Masarykova univerzita v Brně,
  Botanická 68a, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí Divize kyberbezpečnosti a správy dat
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1988: CSc. v Computer Science, "Paralelní systémy"
 • 1981: RNDr. z Matematické informatiky, UJEP Brno, "Operační systémy"
Přehled zaměstnání
 • 2017 - dosud: vedoucí Divize Kyberbezpečnosti a správy dat ÚVT MU
 • 2013 - dosud: člen kolegia ředitele ÚVT MU
 • 1996 - 2017: vedoucí Knihovnicko-informačního centra MU
 • 2012 - 2012: pověřený ředitel ÚVT MU
 • 1998 - 2011: náměstek ředitele ÚVT MU
 • 1993 - 1996: vedoucí oddělení Automatizace knihoven
 • 1990 - 1992: vedoucí Školícího a konzultačního střediska IBM při MU
 • 1985 - 1990: vedoucí SW/HW vývojové a aplikační skupiny ÚVT MU
 • 1981 - 1985: systémový programátor (PDP-11/34)
Pedagogická činnost
 • Digitální knihovny (semestrální přednášky pro Fakultu informatiky a Filozofickou fakultu)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Digitální knihovny.
Akademické stáže
 • 1987: University of Athens, Greece.
Universitní aktivity
 • 1999 - 2000: člen Akademického senátu Masarykovy university
 • 1996 - 2017: vedoucí Knihovnicko-informačního centra MU
 • 1996 - 2011: editor Zpravodaje ÚVT MU
Projekty
 • 2021/01-2021/12: Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ (Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT 2021, C12-2021), hlavní řešitel
 • 2018/01-2018/12: Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol (Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT 2018, C11-2018), hlavní řešitel
 • 2017/06-2018/03: Zpracování a pilotní ověření metodiky implementace GDPR v IT prostředí VVŠ (projekt FR CESNET, reg.č. 599/2017), hlavní řešitel
 • 2014-2015: LTP-pilot: Pilotní projekt pro low-barrier přístup k ochraně digitálního obsahu (projekt FR CESNET, reg.č. 516/2014, hlavní řešitel)
 • 2012-2014: MEDINFO: Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (projekt OP VaVpI, reg.č. CZ.1.05/3.2.00/12.0225, ředitel projektu)
 • 2010-2013: EuDML: European Digital Mathematics Library (EC Competitiveness and Innovation Framework Programme ICT-PSP, project no. 250503, člen řešitelského týmu)
 • 2009-2011: DigiLib: Digitální knihovna Filozofické fakulty MU (interní projekt FF MU a ÚVT MU, koordinátor projektu)
 • 2010: Zpřístupnění obtížně dostupných dokumentů prostřednictvím elektronické prezenční výpůjčky na Masarykově univerzitě (grant FRVŠ 573/2010, řešitel)
 • 2007: Digitalizace kvalifikačních prací Masarykovy univerzity a jejich zpřístupnění (grant FRVŠ 1318/2007, řešitel)
 • 2005 - 2009: DML-CZ - Česká digitální matematická knihovna (grant 1ET200190513, AV - Informační společnost, spoluřešitel)
 • 2004 - 2008: Informační zdroje na podporu výzkumu v Informatice (grant 1N04058, řešitel)
 • 2004: Zkvalitnění knihovnicko-informačních služeb na MU Brno (grant FRVŠ 512/2004, řešitel)
 • 2002: Nový knihovní systém pro MU Brno (grant programu Transformační a rozvojové programy pro VVŠ - ve spolupráci s VŠE Praha a VUT Brno, řešitel)
 • 2001: Digitální knihovna fotografii MU (grant FRVŠ 1571/2001, spoluřešitel)
 • 1999 - 2004: Digitální knihovny (výzkumný záměr MSM 143300004, řešitel)
 • 1998 - 1999: Current Contents Connect na vysokých školách v ČR (grant INFRA II, LB98100, řešitel)
 • 1996 - 1999: MOLIN: Moravian Library Information Network, grant Mellonovy nadace (společný projekt MU Brno, MZK Brno, UP Olomouc a SVK Olomouc, project manager)
 • 1998: Heterogenní virtuální www-katalog Aleph-Tinlib (grant INFRA II, LB98016, řešitel)
 • 1996: Transformace knihovny Fakulty Informatiky MU (grant FRVŠ 0559/1996, spoluřešitel)
 • 1996: Centrální CD-ROM server MU (grant FRVŠ 0629/1996, řešitel)
 • 1994: Soustava kooperujících VŠ katalogů v prostředí TINLIB (grant FRVŠ 0270/1994, řešitel)
 • 1993: Automatizace knihoven MU - realizace knihovního systému na heterogenní síti Přírodovědecké fakulty (grant FRVŠ 0262/1993, řešitel)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2019: stříbrná medaile MU za zásluhy o rozvoj Masarykovy univerzity
 • 2013: pamětní medaile Z.V.Tobolky za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví (Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven, 10.9.2013)
 • 2011: předseda programového výboru CASLIN 2011
 • 2008: předseda programového výboru CASLIN 2008
 • 2006 - 2011: člen programového výboru konference INFORUM
 • 2004: člen programového výboru konferencee ECDL
 • 2000: člen programového výboru konference RUFIS
 • 1999 - 2000: předseda oborové komise E (VŠ knihovny) Fondu rozvoje VŠ
 • 1996 - 1998: člen komise pro VŠ knihovny při Radě vysokých škol
 • 1996 - 1999: předseda Výkonného výboru knihovnického konsorcia MOLIN
 • 1992 - 2004: secretary of SOFSEM Steering Committee
 • 1990 - 2013: tajemník výboru Moravské pobočky České informatické společnosti
 • 1988 - 2002: tajemník, později místopředseda Organizačního výboru mezinárodní konference SOFSEM
Vybrané publikace
 • BARTOŠEK, Miroslav, Michal RŮŽIČKA a Václav STUPKA. Nařízení GDPR a jeho implementace na vysokých školách v ČR – jak na to. In EUNIS-CZ. Dopad zavedení novely VŠ zákona do IS vysokých škol. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 5-14. ISBN 978-80-261-0713-2. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Vývoj postoje k vědeckým informacím a modelu otevřeného přístupu. In Petra Dědičová, Pavla Rygelová, Jiří Marek, Jan Skůpa. Otevřený přístup k vědeckým informacím : současný stav v České republice a ve světě. První vydání. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2016, s. 14-22. ISBN 978-80-214-5282-4. Volně dostupný text celé knihy v Digitální knihovně VUT Brno info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Uchování digitálního dědictví a systém Archivematica. ITlib. Infotmačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 32-35. ISSN 1335-793X. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Dlouhodobé uchování digitálních informací, Archivematica a projekt LTP-pilot. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2015, roč. 29, č. 3, s. 36-37. ISSN 0862-1985. Článek v elektronické verzi časopisu Duha online info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Archivematica - open source systém pro digitální archivaci. Knihovna. Praha: Národní knihovna ČR, 2015, Ročník 26, č. 2, s. 25-38. ISSN 1801-3252. Elektronická verze publikace na webu časopisu Knihovna - knihovnická revue info
 • BARTOŠEK, Miroslav a Jiří RÁKOSNÍK. DML-CZ: The Experience of a Medium-Sized Digital Mathematics Library. Notices of the AMS. Providence (USA): American Mathematical Society, 2013, roč. 60, č. 8, s. 1028-1033. ISSN 0002-9920. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1090/noti1031. On-line verze článku na webu vydavatele info
 • MÁCKOVÁ, Zdeňka a Miroslav BARTOŠEK. Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Duha [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, 2012, roč. 26, č. 1. ISSN 1804-4255. Webová stránka s plným textem článku info
 • BARTOŠEK, Miroslav, Michal BRANDEJS a Ivana ČERNÁ. Otevřený přístup k vědeckým informacím na Masarykově univerzitě. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum VTI SR, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 34-35. ISSN 1335-793X. info
 • BARTOŠEK, Miroslav, Martin LHOTÁK, Jiří RÁKOSNÍK, Petr SOJKA a Martin ŠÁRFY. DML-CZ: The Objectives and the First Steps. In Communicating Mathematics in the Digital Era. London: A.K. Peters Ltd., Transatlantic Publishers Group, 2008, s. 75-86, 11 s. Sv. 1. ISBN 9781568814100. publisher web page info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Česká digitální matematická knihovna. In INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2008, 11 s. ISSN 1801-2213. info
 • BARTOŠEK, Miroslav, Petr KOVÁŘ a Martin ŠÁRFY. DML-CZ Metadata Editor. In Towards Digital Mathematics Library. Brno: Masaryk University, 2008, s. 139-151. ISBN 978-80-210-4658-0. info
 • BARTOŠEK, Miroslav a Vlastimil KREJČÍŘ. Jak se dělá digitální matematická knihovna. In Automatizace knihovnických procesů - 11. Praha: ČVUT, 2007, s. 55-63. ISBN 978-80-01-03691-4. Webová verze sborníku info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Technologie digitálních knihoven. In INFORUM 2006. Praha: Albertina icome Praha, 2006, 8 s. [online] info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Digitální knihovny - teorie a praxe. Národní knihovna. Knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 2004, roč. 15, č. 4, s. 233-251. ISSN 0862-7487. URL info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Aktuální oblasti výzkumu digitálních knihoven. In INFOS 2003. 32 medzinárodné informatické sympózium. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2003, s. 84-90. ISBN 80-85165-86-4. info
 • BARTOŠEK, Miroslav, Otto DOSTÁL, Jana KOHOUTKOVÁ a Petr PIŠTĚK. Výzkum digitálních knihoven na MU Brno. In INFOS 2003. 32.medzinárodné informatické sympózium. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2003, s. 76-84. ISBN 80-85165-86-4. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Internet a Digitálne knižnice. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum VTI SR, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 39-41. ISSN 1335-793X. URL info
 • BARTOŠEK, Miroslav a Petr KOVÁŘ. Digitální knihovna fotografií MU. In RUFIS 2002: Role of Universities in the Future Information Society. Brno: VUT Brno, 2002, s. 2-11. ISBN 80-86510-40-9. info
 • KOPEČEK, Ivan a Miroslav BARTOŠEK. Developing a Dialog Library System. In Digital Libraries: People, Knowledge, and Technology. 5th International Conference on Asian Digital Libraries. ICADL 2002. Heidelberg: Springer-Verlag, 2002, s. 525. LNCS 2555. ISBN 3-540-00261-8. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum a výuku v České republice. In INFOS 2001 : 31. medzinárodné informatické sympózium. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2001, s. 222-235. ISBN 80-85165-84-8. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Systémový pohled na výběr knihovního systému nové generace a "finský model". In Automatizace knihovnických procesů - 8. Praha: ČVUT - Výpočetní a informační centrum, 2001, s. 39-46. ISBN 80-01-02-366-4. info
 • BARTOŠEK, Miroslav a Miloslava FAITOVÁ. Přehled elektronických informačních zdrojů pro vědu a výzkum. Editoři: František Ježek, Miloš Brejcha. In RUFIS 2001: Role of Universities in the Future Information Society. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001, s. 7-20. ISBN 80-7082-783-1. URL info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Digitální knihovny. Mária Bieliková. In DATAKON 2001, Proceedings of the Annual Database Conference. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2001, s. 99-138. ISBN 80-227-1597-2. info
 • BARTOŠEK, Miroslav a Jaroslav ŠILHÁNEK. Konsorciální elektronické informační zdroje v akademické sféře ČR. In RUFIS 2000, Role of Universities in the Future Information Society. Brno: VUT Brno, 2000, s. 3-14. ISBN 80-214-1671-8. info
 • BARTOŠEK, Miroslav a Jaroslav ŠILHÁNEK. Akademická konsorcia na elektronické informační zdroje: historie a přehled současných aktivit. In Knihovny současnosti 2000. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2000, s. 184-195. ISBN 80-86249-09-3. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Elektronické informační zdroje na MU. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 2000, roč. 7, č. 11, s. 34-36. ISSN 1211-6866. info
 • BARTOŠEK, Miroslav, Petr PIŠTĚK a Václav RAČANSKÝ. Počítačová studovna MU zahájila provoz. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 2000, roč. 7, č. 11, s. 36-38. ISSN 1211-6866. info
 • SOFSEM '99 : Theory and Practice of Informatics : 26th Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics : Milovy, Czech Republic, November/December 1999 : Proceedings. Edited by Jan Pavelka - Gerard Tel - Miroslav Bartošek. Berlin: Springer, 1999, 498 s. Lecture Notes in Computer Science; 1725. ISBN 3-540-66694-X. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. ATpar : heterogenní virtuální www-katalog Aleph-Tinlib. In CASLIN'99 : Union Catalogues: their organization and services. Praha: Národní knihovna ČR, 1999, s. 21-27. ISBN 80-7050-340-8. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. ATpar : heterogenní virtuální www-katalog Aleph-Tinlib. Knihovní obzor. Olomouc: Státní vědecká knihovna Olomouc, 1999, roč. 7, č. 3, s. 8-18. ISSN 1210-5791. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Vyhledávání v Internetu a DUBLIN CORE. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova Univerzita, 1999, roč. 9, č. 4, s. 1-4. ISSN 1212-0901. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. JSTOR - šance i pro humanitní výzkum na MU? Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova Univerzita, 1999, roč. 9, č. 5, s. 4-8. ISSN 1212-0901. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Automatizace knihoven MU - ohlédnutí po pěti letech. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 2-7. ISSN 0862-1985. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Souborný katalog Masarykovy univerzity v Brně. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 8-11. ISSN 0862-1985. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Novinky v oblasti kooperace knihoven v rámci projektu MOLIN : Download záznamů & Virtuální souborný katalog. Knihovní obzor. Olomouc: Státní vědecká knihovna Olomouc, 1997, roč. 5, č. 4, s. 4-11. ISSN 1210-5791. info
 • SOFSEM '96 : Theory and Practice of Informatics : 23rd Seminar on Current Trends in Theory and Practice of Informatics : Milovy, Czech Republic, November 23-30, 1996 : proceedings. Edited by Keith G. Jeffery - Jaroslav Král - Miroslav Bartošek. Berlin: Springer, 1996, 490 s. Lecture Notes in Computer Science; 1175. ISBN 3-540-61994-1. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. CD-ROM server Masarykovy univerzity. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova Univerzita, 1996, roč. 7, č. 2, s. 3-5. ISSN 1212-0901. info
 • SOFSEM '95 : Theory and Practice of Informatics : 22nd Seminar on Current Trends in Theory and Practice of Informatics : Milovy, Czech Republic, November/December 1995 : Proceedings. Edited by Miroslav Bartošek - Jan Staudek - Jiří Wiedermann. Berlin: Springer, 1995, 498 s. Lecture Notes in Computer Science; 1012. ISBN 3-540-60609-2. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Knihovny MU v Internetu. Zpravodaj ÚVT MU : bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Masarykova univerzita, 1995, V, č. 4, s. 8-10, 2 s. ISSN 1212-0901. info
 • BARTOŠEK, Miroslav a Eva BRATKOVÁ. Některé zkušenosti se systémem TINLIB v prostředí českých vysokých škol. In sborník Celostátní porady knihovníků vysokých škol. Praha, 1994, s. 19-44, 25 s. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Miniprůvodce systémem FoxBASE/dBASE. Brno: MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, 1992, 77 s. ISBN 80-210-0433-9. info
 • BARTOŠEK, Miroslav, Jana KOHOUTKOVÁ a Karel PALA. Automatizace knihoven na MU v Brně. Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: Moravská zemská knihovna, 1992, roč. 3, s. 3-6. ISSN 0862-1985. info
 • BARTOŠEK, Miroslav a Jana KOHOUTKOVÁ. Automatizace knihoven MU. Zpravodaj ÚVT MU : bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Masarykova univerzita, 1992, III, 1-3, 9 s. ISSN 1212-0901. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Synthesis of Synchronizers. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis - Mathematica. Brno: Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 1990, roč. 20, č. 4, s. 155-168. info
 • BARTOŠEK, Miroslav. Základy systémového programování. Operační systém RSX-11M. Brno: Univerzita J.E.Purkyně, 1989, 200 s. ISBN 80-210-024-4. info

25. 3. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info