doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Centrum BioMedAI


korespondenční adresa:
Šumavská 416/15, 602 00 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petr Holub, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav výpočetní techniky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 10. 2013
Datum ukončení řízení 1. 8. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Pushing Boundaries of User- Empowered Network-Centric Collaborative Environments
Oponenti habilitační práce Dr. Raffaele Perego (ISTI - CNR, Pisa, Italy)
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (KIV FAV ZČU v Plzni)
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (FIT VUT v Brně)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 4. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (ÚTIA AV ČR)
doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (FIT VUT v Brně)
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (Fakulta informatiky)
prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (FAV ZČU v Plzni)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 5. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info