JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.

odborný asistent – Ústav práva a technologií


kancelář: 324B
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7628
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jakub Harašta, nar. 19. července 1988
Pracoviště
 • Ústav práva a technologií, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent / výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2020: Mgr., program Politologie (Bezpečnostní a strategická studia). Závěrečná práce: Kybernetická cvičení: konceptualizace a zapojení právních poradců (vedoucí práce: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.). FSS MU.
 • 2018: Ph.D., program Teoretické právní vědy (Právo informačních a komunikačních technologií). Závěrečná práce: Princip technologické neutrality v kybernetické bezpečnosti (školitel: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.). PrF MU.
 • 2015: JUDr., program Právo a právní věda (Právo informačních a komunikačních technologií). Závěrečná práce: Aplikace mezinárodního práva na kybernetické operace jako problém české kybernetické bezpečnosti. PrF MU.
 • 2013: Mgr., program Právo a právní věda. Závěrečná práce: Právní aspekty kybernetické bezpečnosti ČR (vedoucí práce: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.). PrF MU.
Přehled zaměstnání
 • 2013-: asistent na Ústavu práva a technologií, PrF MU, od roku 2018 odborný asistent
 • 2013-2014: advokátní koncipient v Brně (školitel: Mgr. Michal Gruber)
Pedagogická činnost
 • Právní informatika; Právo ICT
 • Vedení a oponování bakalářských a diplomových prací
 • Vedení disertační práce Mgr. Terezy Novotné (závěrečná práce: Síťová analýza v právu, 2018-2023)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2022-2025, Horizont Evropa, "Powerful Lawful Interception, Investigation, and Intelligence" (101073795), řešitel na MU: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
 • 2021-2022, Ministerstvo vnitra ČR / Program bezpečnostního výzkumu ČR 2015-2022, "Omezení svobody pohybu: technologické možnosti a ústavněprávní limity" (VI04000096), řešitel: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
 • 2018, postdok na Právnické fakultě Haifské univerzity, "Role of Lawyers in Cyber Security Exercises", supervizor: Tal Zarsky
 • 2017-2019, Grantová agentura ČR, "Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury" (GA17-20645S), řešitel: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
 • 2017-2019 (účast 2017-2018), Grantová agentura ČR, "Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí" (GA17-22474S), řešitel: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
 • 2015-2017, Grantová agentura ČR, "Právní rámec sběru, zpracování. uchovávání a užívání výzkumných dat" (GA15-20763S), řešitel: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
 • 2015, Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions, Haifská univerzita, Izrael, "Critical Infrastructure in Cyber Security", řešitel: JUDr. Jakub Harašta
 • 2012-2015 (účast 2013-2015), 7FP EU, "RESPECT: Rules, Expectations & Security Through Privacy Enhanced Convenient Technologies" (285582), řešitel na MU: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
 • 2011-2014 (účast 2013-2014), 7FP EU, "SMART: Scalable Measures for Automated Recognition Technologies" (261727), řešitel na MU: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Akademické stáže
 • 2019: Exeter Law School, Exeter, Velká Británie (mezinárodní právo v kyberprostoru)
 • 2018: NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn, Estonsko (kybernetická cvičení)
 • 2017: Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn, Německo (citační a síťová analýza judikatury)
 • 2015: Haifská univerzita, Haifa, Izrael (ochrana kritických infrastruktur)
 • 2014: Jagellonská univerzita, Krakov, Polsko
Univerzitní aktivity
 • 2018-: šéfredaktor časopisu Masaryk University Journal of Law and Technology
 • 2015-: člen organizačního výboru národní konference České právo a informační technologie
 • 2014-2018: zástupce šéfredaktora časopisu Masaryk University Journal of Law and Technology
 • 2013-: člen organizačního výboru mezinárodního sympozia Cyberspace
Mimouniverzitní aktivity
 • 2022: člen Program Committee; International Conference on Legal Knowledge and Information System (JURIX), The Foundation for Legal Knowledge Based Systems
 • 2018-: člen Academic Review Committee; International Conference on Cyber Conflict (CyCon), NATO CCD CoE Tallinn
 • 2020: člen Program Committee; 5th European Privacy Law Scholars Conference (PLSC Europe), Tilburg University
 • 2019: externí přispěvatel a recenzent projektu International Cyber Law in Practice: Interactive Toolkit (https://cyberlaw.ccdcoe.org/)
 • 2016-2023: lektor Justiční akademie; celodenní kurz věnovaný práci s právními informacemi (společně s Matějem Myškou a Jakubem Míškem)
Vybrané publikace
 • BÁTRLA, Michael a Jakub HARAŠTA. 'Releasing the Hounds?' Disruption of the Ransomware Ecosystem Through Offensive Cyber Operations. In T. Jančárková, G. Visky, I. Winther. 2022 14th International Conference on Cyber Conflict: Keep Moving. Tallinn: NATO CCDCOE Publications. s. 93-115. ISBN 978-9916-9789-0-0. doi:10.23919/CyCon55549.2022.9811074. 2022. Open access sborníku info
 • MÍŠEK, Jakub, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Tereza NOVOTNÁ, Ladislav VYHNÁNEK a Jakub HARAŠTA. Vliv technologických nástrojů na ústavnost krizových opatření omezujících svobodu pohybu. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky. 78 s. 1. vydání. 2022. info
 • HARAŠTA, Jakub, Terezie SMEJKALOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jaromír ŠAVELKA, Radim POLČÁK, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Citační analýza judikatury. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 256 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-749-5. 2021. Open Access (ASPI.cz) info
 • ŠAVELKA, Jaromír, Hannes WESTERMANN, Karim BENYEKHLEF, Charlotte S. ALEXANDER, Jayla C. GRANT, Restrepo David AMARILES, Rajaa El HAMDANI, Sébastien MEEÙS, Aurore TROUSSEL, Michal ARASZKIEWICZ, Kevin D. ASHLEY, Alexandra ASHLEY, Karl BRANTING, Mattia FALDUTI, Matthias GRABMAIR, Jakub HARAŠTA, Tereza NOVOTNÁ, Elizabeth TIPPETT a Shiwanni JOHNSON. Lex Rosetta: Transfer of Predictive Models Across Languages, Jurisdictions, and Legal Domains. In Eighteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law: Proceedings of the Conference. 1. vyd. New York: ACM. s. 129-138. ISBN 978-1-4503-8526-8. doi:10.1145/3462757.3466149. 2021. Text příspěvku Sborník info
 • SOKOL, Pavol, Laura RÓZENFELDOVÁ, Katarína LUČIVJANSKÁ a Jakub HARAŠTA. IP addresses in the context of digital evidence in the criminal and civil case law of the Slovak Republic. Forensic Science International: Digital Investigation. Elsevier, roč. 32, S (Supplement), s. 1-8. ISSN 2666-2817. doi:10.1016/j.fsidi.2020.300918. 2020. Open access časopisu info
 • KUDLÁČKOVÁ, Ivana, Jakub HARAŠTA a David WALLACE. Cyber Weapons Review in Situations Below the Threshold of Armed Conflict. In T. Jančárková, L. Lindström, M. Signoretti, I. Tolga, G. Visky. 2020 12th International Conference on Cyber Conflict 20/20 Vision: The Next Decade. Tallinn: NATO CCDCOE Publications. s. 97-112. ISBN 978-9949-9904-6-7. 2020. Open access sborníku Open access textu info
 • VILLATA, Serena, Jakub HARAŠTA a Petr KŘEMEN. Legal Knowledge and Information Systems : JURIX 2020: The Thirty-third Annual Conference. Amsterdan - Berlin - Washington: IOS Press. 304 s. ISBN 978-1-64368-150-4. doi:10.3233/FAIA334. 2020. Open Access sborníku info
 • HARAŠTA, Jakub. Legally Critical: Defining Critical Infrastructure in an Interconnected World. International Journal of Critical Infrastructure Protection. Elsevier, roč. 21, č. 21, s. 47-56. ISSN 1874-5482. doi:10.1016/j.ijcip.2018.05.007. 2018. Repozitář MU info

23. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info