Aplikovaný výzkum na FI: Bezpečnost počítačových systémů, softwarových architektur kritických infrastruktur s forenzními aspekty, zpracování dat pokročilých sensorů a algoritmy plánování v dopravě a logistice

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Předkládaný projekt pokrývá výzkumné aktivity realizované cca třetinou existujících výzkumných týmů Fakulty informatiky a jeho primárním cílem je podpora výzkumu doktorských a magisterských studentů. V projektu budou řešena aktuální témata v oblastech softwarových architektur pro kritické infrastruktury; počítačové bezpečnosti a aplikované kryptografie, bezpečnosti síťového provozu a chování uživatelů sítě, algoritmy pro vysokorychlostní zpracování dat z pokročilých sensorů a algoritmů plánování v dopravě a logistice. Tento návrh tak navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu z let 2010-2021 a dále je rozvíjí. Jedná se o projekt, jehož cílem je přispět k rozvoji doktorského studia a motivovat PhD studenty ke kvalitnějším výsledkům včetně zajištění jejich účasti na mezinárodních vědeckých konferencích. Zároveň využívá možnost spolupráce s dalšími výzkumnými a rozvojovými projekty (zejména v návaznosti na spolupráci s průmyslovými partnery laboratoří) a díky zapojení magisterských studentů do výzkumných prací i posílení budoucí výzkumné spolupráce s průmyslovými partnery, kam část magisterských studentů po ukončení studia nastupuje.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info