Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ

Project Identification
ROZV/C12/2021
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
The Academy of Music and Dramatic Arts Prague
The Academy of Fine Arts in Prague
Janáček Academy of Music and Dramatic Arts in Brno
University of South Bohemia České Budějovice
Mendel University in Brno
University of Ostrava
Silesian University Opava
Technical University Liberec
University Hradec Králové
University of Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem
Charles University
Palacký University, Olomouc
University of Pardubice
University of Veterinary Sciences Brno
Technical University Ostrava
Prague Institute of Chemical Technology
University of Economics Prague
Brno University of Technology
University of West Bohemia in Pilsen
Czech University of Agriculture Prague
Czech Technical University Prague
Tomas Bata University in Zlín
Polytechnic Jihlava
Institute of Technology and Business in České Budějovice

Projekt je zaměřen na podporu nastavení a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti (KB) na 25 veřejných vysokých školách. Tato vysoce aktuální potřeba je naléhavá v souvislosti s trvalým růstem KB hrozeb obecně, a ve zranitelných dobách souvisejících s celosvětovou pandemií zvláště. Nastavení kyberochrany je podmínkou pro širší elektronizaci a nasazení postupů pro distanční fungování vysoké školy. S výjimkou několika málo univerzit, které mají ustanoveny KB-týmy a základní procesy (i tak jsou ve srovnání s vyspělými zeměmi vesměs poddimenzované), je většina VVŠ v této oblasti na tom bídně. Cílem projektu je využít zkušeností a odborných kapacit vyspělejších univerzit, aby připravily metodiky a doporučení pro různě velké VŠ, které umožní těm méně připraveným zásadním způsobem zvýšit úroveň jejich kybernetické bezpečnosti. Vedle zlepšení situace v kyberochraně je neméně důležitým úkolem připravit vysoké školy na plnění povinnosti, které jim ukládá zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), zejména co se týká významných informačních systémů orgánů veřejné moci. Je přirozeným požadavkem, aby vysoké školy postupovaly přitom jednotným a synchronizovaným způsobem, ať již se to týká výkladů, rozsahu závazků a povinností (které by neměly být pro VVŠ nadměrně extenzivní a zatěžující), tak harmonogramu potřebných kroků (který by měl být zvladatelný i pro nezkušené). Po věcné stránce se řešení projektu zaměřuje do 7 oblastí, pro které budou ustanoveny odborné pracovní skupiny pod vedením zkušených expertů: Nastavení bezpečného kyberprostředí univerzity, významné informační systémy v prostředí VVŠ, osvěta uživatelů, systematické institucionální vzdělávání zaměstnanců, KB v distančním a kolaborativním prostředí, automatické vyhledávání zranitelností, právní aspekty KB.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info