Efektivní biotechnologie pro syntézu populačních čipů a její ověření na pilotní matrici rostlinného materiálu

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
TH02010351
Project Period
1/2017 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Zemědělský výzkum,spol. s r. o.
ESSENCE LINE,s.r.o.

Projekt zásadním způsobem inovuje biotechnologické postupy prostřednictvím nově konstruovaných populačních čipů, jejichž aplikace umožní rozšíření progresivní technologie v biotechnologii a úspornější, environmentálně příznivější selekci rostlinného materiálu prostřednictvím detekce alelových variant genů. Dalším výsledkem projektu je aplikace právně chráněné technologie na selekci jetele lučního s vyšší fixací vzdušného dusíku. Realizovaná technologie bude ekonomicky výhodnější a výrazně šetrnější k životnímu prostředí, podpoří zvyšování obsahu stabilní organické hmoty a funkční diverzitu půdních organismů, předkladatelé zpracují ekonomicko - environmentální evaluaci nové technologie, která usnadní podnikatelské praxi využívání této technologie.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info