Vizuálně-analytická konzole pro ICS

Investor logo

Warning

This publication doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Informatics. Official publication website can be found on muni.cz.

Title in English Visual-analytics console for ICS
Authors

DOČKALOVÁ BURSKÁ Karolína DOMBAJOVÁ Anna-Marie HYNEK Jiří KACHLÍK Jakub MATUŠKA Jakub PAVÚK Michal RYKALA Kryštof ŽELNÍK Dávid RUSŇÁK Vít

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Description Visual Analytics Console (VAC) je interaktivní nástroj pro vizuální prezentaci dat získaných ze servisní vrstvy prostřednictvím REST API. Nástroj slouží k?demonstraci vizualizací, které byly vytvořeny v?rámci projektu TN01000077 – Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost, na základě případů užití definovaných průmyslovými partnery projektu Flowmon Networks a.s. a Axenta a.s. Ačkoliv případy užití definované průmyslovými partnery jsou zaměřeny na prezentaci dat z?monitoringu IT/OT a ICS sítí, vizualizace jsou navrženy jako obecné a díky dokumentovanému rozhraní a jejich konfigurovatelnosti je lze využít i v?jiných kontextech. Nutnou podmínkou je pouze zajištění kompatibilního formátu vstupních dat uvedeného v dokumentaci. VAC sestává z obálkové aplikace a sady vizualizačních knihoven, které implementují jednotlivé vizualizace.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info