Software pro konfiguraci a monitorování virtuálního prostředí KYPO

Title in English Software for configuration and monitoring of KYPO environment
Authors

ČEGAN Jakub ČELEDA Pavel JIRSÍK Tomáš PLESNÍK Tomáš PROCHÁZKA Michal VELAN Petr VYKOPAL Jan VIZVÁRY Martin ČERMÁK Milan SOUKAL Jan REBOK Tomáš NUTÁR Ivo LAGO Dušan

Year of publication 2015
MU Faculty or unit

Institute of Computer Science

Web Software for configuration and monitoring of KYPO environment description & information
Description Programové vybavení pro konfiguraci a monitorování virtuálního prostředí Kybernetického polygonu se sestává ze dvou sad nástrojů řešících konfiguraci a monitorování prostředí. Nástroje pro konfiguraci bezpečnostních scénářů jsou navázány na cloudovou infrastrukturu a umožňují jednoduše vytvářet rozsáhle topologie, nastavovat monitorování prostředí a konfigurovat stroje a jejich síťové připojení. Druhá sada nástrojů je určena pro konfiguraci monitorování sítě a zařízení ve virtuálním prostředí a detekci kybernetických hrozeb a probíhajících útoků. Monitorování sítě a následná detekce útoků je založena na technologii monitorování IP toků s využitím formátu IPFIX a hloubkové analýze paketů s využitím formátu PCAP. Monitorování jednotlivých zařízení je založeno na sběru logů. Jako prototyp detekce na základě logů byla vytvořena metoda vyhledávající anomálie poštovního provozu. Všechna sesbíraná data je možno uložit pro další analýzu mimo prostředí KYPO.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info