Správa uživatelských certifikátů

Title in English Person certificates administration
Authors

JAKUBIČKA Martin

Year of publication 2013
MU Faculty or unit

Institute of Computer Science

Description Správa uživatelských certifikátu je software, který slouží k zajištění životního cyklu certifikátu, tj. požadavek na jeho zřízení, uložení do centrálního úložiště, revokace, ap. Systém se skládá z několika součástí, jako je elektronické schvalování žádostí o (následný) certifikát, samotné úložiště certifkátů, rozhraní a komunikace s certifikační autoritou nebo vzdálené podepisování dokumentů. Software je součástí informačního systému Inet MU na adrese: https://inet.muni.cz
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info