Project information
Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol

VVŠ ČR až na dvě výjimky provozují tři ekonomicko-správní (ERP) informační systémy: iFIS, EIS Magion, SAP. Skupiny škol provozujících jednotlivé systémy mají vybudovány organizační struktury (sítě spolupráce) a mechanismy sdílení know-how a kapacit a centrálně řídí komunikaci s dodavateli. V letech 2016-2022, v rámci řešení společných rozvojových projektů typu 13+, resp. 18+, byly vytvořeny vzájemné vazby mezi sítěmi iFIS, Magion a SAP využívající synergický efekt, zejména při řešení legislativních úprav (Registru smluv, Elektronické evidence tržeb, Finanční kontroly, Sběru dat a výkaznictví, GDPR, DPH, Dovolené, Stravování zaměstnanců, Správy majetku, Skladové evidence, DEPO).
Záměrem po rok 2023 je navázat na již vybudované vazby a v definovaných oblastech společného zájmu rozvíjet uvedené ERP systémy a další související informační systémy řešitelských škol (v případě MU INET a Portál) na bázi společných analýz a návrhů řešení, tj. co nejefektivněji využít dostupné odborné, kapacitní a finanční zdroje VVŠ. Oblastí společného zájmu je pro rok 2023 těchto pět: 1. zjednodušení správy a podpory uživatelů ERP systémů (správa přístupových práv, podpora efektivního provozu ERP systémů), 2. koordinovaný rozvoj ekonomických agend (doplnění katalogu standardních řešení o nové funkcionality využitelné více školami v rámci sekce se zaměřením na agendy rozpočet, majetek a sklady, účetnictví, DPH, smlouvy a veřejné zakázky), 3. optimalizace postupů a procesů v ekonomice (rozvoj funkcionalit elektronických procesů a jejich implementace v podmínkách VVŠ s cílem snižovat administrativní zátěž zaměstnanců na všech úrovních), 4. inovace a technologie pro provoz a integrace ERP (sdílení informací mezi ekonomickým systémem a systémy pro podporu projektové administrativy a dalšími provozními administrativními systémy), 5. analýza dopadu DEPO v ekonomických systémech (příprava na implementaci nové legislativy do ERP systémů, propojení ekonomických a personálních systémů se základními registry státu).
Projekt navazuje na dva centralizované rozvojové projekty z roku 2022, řešené stejnou skupinou VVŠ, a sice „Zvýšení dostupnosti ekonomických informací vysokých škol“ a „Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ“. Do projektu je zapojeno všech 26 VVŠ ČR a je členěn do tří sekcí podle ERP iFIS, EIS Magion a SAP. MUNI je koordinátorem sekce Magion, celkovou koordinaci vykonává ČVUT Praha.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info