Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol (VOIM)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016366
Project Period
4/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science
Keywords
Research based innovative model for identification and development of gifted elementary school students in mathematics

Projektovým záměrem je výzkumně ověřit inovaci, která pomůže pedagogům k dosažení požadavku rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a využití potenciálu každého žáka. Je zaměřen na identifikaci akcelerovaných žáků v matematice na počátku školní docházky a na ověření moderních metod jejich rozvoje. Poskytuje učitelům znalosti, dovednosti i nástroje ve formě skríningu a kvalitních, metodicky ověřených modulů (vzdělávací videa, pracovní listy, metodika), uplatnitelných ve výuce běžných tříd ZŠ.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info