DP2_TRACTOR: Síťová analýza a operační kyberbezpečnost pro ICS/SCADA

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/33/DP2/2019
Project Period
5/2019 - 3/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Brno University of Technology
FlowMon Networks, a.s.
AXENTA a.s.

Zvyšující se počet počítačových útoků na průmyslové systémy vyvolal obavu zda kybernetické zabezpečení prostředí průmyslových řídicích systémů (ICS) je na odpovídající úrovni. Cílem projektu je poskytnout řešení založené na monitorování sítě pro zajištění průmyslových systémů zvýšením viditelnosti komunikace ICS, shromažďováním informací specifických pro danou oblast a poskytováním bohatých a expresivních vizuálních dat.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info