Project information
ELIXIR-CZ: Budování kapacit (ELIXIR-CZ)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777 (kod CEP: EF16_013/0001777)
Project Period
5/2017 - 4/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Microbiology of the ASCR, v. v. i.
CESNET
Prague Institute of Chemical Technology
Biological Centre of the ASCR, v. v. i.
Institute of Biotechnology CAS

Primárním cílem projektu ELIXIR-CZ: Budování kapacit je pořízení a správa výpočetních a úložných kapacit a odpovídajícího programového zázemí výzkumné infrastruktury ELIXIR CZ. Pravidelnými každoročními investicemi bude vytvořeno technické i programové zázemí, určené specificky pro výzkumnou komunitu věd o živé přírodě v rámci ČR. Tato e-infrastruktura rovněž podpoří zapojení ČR do mezinárodních aktivit, a to jak v projektu ELIXIR EXCELERATE, tak v celé řadě implementačních a pilotních aktivit mezinárodní komunity ELIXIR. Souběžným cílem bude podpora a realizace tří tzv. in house podprojektů, z nichž jeden je zakotven na MU (CEITEC), další dva pak v partnerských organizacích (Biologické centrum. Biotechnologický a Mikrobiologický ústav AV ČR a VŠCHT. V rámci těchto projektů bude probíhat výzkum na jedné straně dále rozvíjející vlastní infrastrukturu ELIIXIR-CZ. Současně i demonstrující její přínos při podpoře vlastního výzkumu. Konkrétně takto budou podpořeny podprojekty Annotation and validation of macromolecular structure in PDB and EMDB archives, Implementace analýz dlouhých sekvenačních čtení do bioinformatického nástroje RepeatExplorer a jejich aplikace na strukturní analýzu vysoce repetitivních oblastí genomů rostlin (BC) a Platforma pro analýzu strukturně funkčních vztahů nukleových kyselin (VŠCHT, BTÚ a MBÚ).

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info