Project information
Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality VVŠ (IS pro vnitřní kvalitu VŠ)

Projekt bude zaměřen na zvyšování bezpečnosti a důvěryhodnosti informačních systémů a souvisejících procesů vysoké školy, zahrnující aplikaci nové legislativy, autorizaci jednotlivých
záznamů a dokumentů s využitím elektronického podpisu a elektronického časového razítka.
Cílem projektu bude zvýšení kvality dohledu a provozu informačních systémů prostřednictvím
monitoringu nestandardních jevů. Koordinovaný postup VVŠ bude zahrnovat implementace
společných výsledků projektu na pilotní instalaci a předání licencí/dokumentace na ostatní
účastníky projektu.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info