Project information
Komplexní softwarové řešení spisové služby a procesního řízení pro vysoké školy a jejich integrální napojení na ekonomický informační systém

Project Identification
ROZV/497/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
Silesian University Opava
University Hradec Králové

Cílem projektu je na základě detailní analýzy informačních požadavků a potřeb vybrat externího dodavatele SW podporujícího řízení vysokých škol v rozsahu spisové služby a porcesního řízení, SW vytvořený podle zadání implementovat jako pilotní projekt na vybraném vzorku v rámci Masarykovy univerzity a navrhnout integrální řešení napojení nového SW na stávající ekonomický informační systém.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info