Příprava a zahájení pramenného výzkumu k problematice dějin hudební kultury města Brna

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0740/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Monografické zpracování dějin hudební kultury města Brna je jedním z hlavních plánovaných (střednědobých) vědeckých projektů Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
První fáze projektu spojená s vlastním zahájením bude věnována zejména utřídění a sběru relevantního pramenného materiálu včetně digitalizace základních zdrojů, tvorbě odborných pramenných databází, objeví se ale také první publikované vědecké výstupy v podobě různých sond do dílčích oblastí hudební kultury města Brna (zejména dle připravovaných doktorských a magisterských diplomových prací).
Součástí projektu bude také příprava a realizace první množiny hesel osobností spojených s brněnskou hudební kulturou pro Český hudební slovník osob a institucí.

Publications

Total number of publications: 81


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info