Project information
Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750 - 1900)

Project Identification
DF12P01OVV015
Project Period
3/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science

Projekt si klade za cíl vytvořit přehledný geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900), který vychází z propojení mapových podkladů s informacemi z oblasti tradiční lidové kultury definovanými místně (Morava) a časově (1750–1900). Hlavní výstup projektu v podobě on-line přístupného geografického informačního systému nabídne uživatelům (laikům i odborníkům) informační platformu zahrnující poznatky o dokumentovaných jevech z oblasti materiální i nemateriální lidové kultury a o míře jejich dosavadního zpracování – a to vždy ve vazbě na konkrétní sídelní lokalitu či různě definované geografické celky (např. soudní okres, farnost, panství, etnografický region atd.). Zprovoznění geografického informačního systému tradiční lidové kultury představuje efektivní způsob zpřístupnění rozsáhlého pole odborných znalostí z oboru etnologie a jejího systematického studia lidové kultury nejširší veřejnosti. Důraz je kladen na soustředění informací z různě roztříštěných zdrojových dokumentů do jedné informační báze, která může přispět k lepší informovanosti o rozmanitostech, bohatství a významu historických forem tradiční kultury jako jednoho z důležitých faktorů přispívajících k formování lokální, regionální a národní identity a z nich vycházejících kulturních specifik. Tyto popsané vlastnosti předurčují geografický informační systém tradiční lidové kultury, aby se stal významným informačním zdrojem pro edukační, populárně-naučnou činnost i odbornou činnost (v oblasti tradiční lidové kultury, historie, kulturní historie, sociologie).

Publications

Total number of publications: 45


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info