Matrika studentů SIMS - zkušenosti z provozu.

Title in English Union Information from Students’ Registers - the working experience.
Authors

BURIAN Ivan

Year of publication 2010
Type Article in Proceedings
Conference Trendy a inovace informačních systémů vysokých škol
MU Faculty or unit

Institute of Computer Science

Citation
Field Computer hardware and software
Keywords Union Information from Students’ Registers; Czech Ministry of Education; education management; methodology; education finance
Description Příspěvek popisuje vývoj, změny metodiky a získané zkušenosti s provozem matriky studentů SIMS. Jsou popsány jednotlivé metodické změny, které během provozu nastaly, s uvedením dopadu na vlastní zpracování a vyhodnocení sbíraných dat. Dále jsou uvedeny různé statistické přehledy nad shromážděnými daty a časové vývojové řady nárůstu objemu uchovávaných dat. V neposlední řadě jsou popsány zkušenosti s dodavateli dat, průběhem sběrů a nestandardními požadavky na výstupy. Ke konci jsou nastíněny očekávané budoucí změny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info