Metody tvorby www prezentací - zkušenosti z Masarykovy univerzity v Brně

Authors

OCELKOVÁ Šárka OCELKA Jaromír

Year of publication 2004
Type Article in Proceedings
Conference ITAT 2003 Information Technologies - Application and theory
MU Faculty or unit

Institute of Computer Science

Citation
Web http://www.ics.muni.cz/depts/wwwm/publikace/ITAT2003.pdf
Field Computer hardware and software
Keywords www prezentace; uložení dat; tvorba www stránek; navigace; interaktivita; bezpečnost; klasifikace www prezentací
Description Na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně se od poloviny 90. let postupně zrealizovala a nadále provozuje řada www prezentací (dále webů), ať již jako webové vrstvy informačních systémů, nebo jako samostatně stojící weby. Jako příklad realizovaných webů uveďme veřejnou www prezentaci MU v Brně včetně jejího intranetu, celouniverzitní personálně-mzdový a ekonomický intranet, prezentace celouniverzitní počítačové studovny, elektronická verze informačního bulletinu a samozřejmě prezentace samotného ÚVT MU v Brně. Na zakázku byly vytvořeny a nadále jsou spravovány např. web České konference rektorů nebo Centrální matrika studentů pro MŠMT. Jednotlivé weby se liší použitými technologiemi, které vyplynuly z podrobnějších analýz požadavků na samotné systémy a historických skutečností. Z technologií jmenujme např. ASP, XML a XSL, J2EE, SQL, (s)html. Nárůst uživatelů a zvětšující se rozsah některých systémů si vyžádal řadu optimalizací, byly použity jak standardní způsoby řešení (např. clustering), tak i vlastní vyvinuté mechanismy. V příspěvku budou podrobněji popsány nejen výše uvedené principy a metody, ale také zkušenosti s implementací, výhody a nevýhody různých řešení, důvody pro jeho konkrétní použití a metody údržby.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info