Principy tvorby www prezentací na příkladě webu obecné konference

Authors

OCELKOVÁ Šárka

Year of publication 2004
Type Article in Proceedings
Conference Tvorba softwaru 2004
MU Faculty or unit

Institute of Computer Science

Citation
Web http://www.ics.muni.cz/depts/wwwm/publikace/TS2004_SO.pdf
Field Computer hardware and software
Keywords web; XML; XSL; databáze; generování
Description Článek vychází z několikaleté zkušeností autora s realizací různých www prezentací, ať již jako webové vrstvy informačních systémů, nebo jako samostatně stojící weby. Snaží se určitým způsobem kategorizovat www prezentace a navrhnou obecné metody a principy tvorby www prezentací. Jako příklad realizovaných webů uveďme veřejnou www prezentaci MU v Brně včetně jejího intranetu, prezentace celouniverzitní počítačové studovny, elektronická verze informačního bulletinu a samozřejmě prezentace samotného ÚVT MU v Brně. Na zakázku byly vytvořeny a nadále jsou spravovány např. web České konference rektorů nebo Centrální matrika studentů pro MŠMT. Jednotlivé weby se liší použitými technologiemi, které vyplynuly z podrobnějších analýz požadavků na samotné systémy a historických skutečností. Z technologií jmenujme např. ASP, XML a XSL, J2EE, SQL, (s)html. Nárůst uživatelů a zvětšující se rozsah některých systémů si vyžádal řadu optimalizací, byly použity jak standardní způsoby řešení (např. clustering), tak i vlastní vyvinuté mechanismy. V příspěvku budou podrobněji popsány nejen výše uvedené principy a metody, výhody a nevýhody různých řešení, důvody pro jeho konkrétní použití a metody údržby.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info