Přenosy dat v heterogenním prostředí

Title in English Data transfer in heterogeneous environment
Authors

OCELKA Jaromír

Year of publication 2004
Type Article in Proceedings
Conference Tvorba softwaru 2004
MU Faculty or unit

Institute of Computer Science

Citation
Field Computer hardware and software
Keywords data import; data export; database; transfer agent
Description V heterogenním prostředí informačních systémů je nutné řešit problematiku přenášení dat mezi jednotlivými systémy. Je možné použít replikační mechanizmy databázových serverů, dávkové přenosy v textových souborech či vlastní mechanizmy uzpůsobené konkrétní situaci. Vznikem WWW prezentace Masarykovy univerzity v Brně v roce 1996, se svým odděleným datovým základem od personální a mzdové databáze, se začaly vyvíjet mechanizmy pro přenos dat, které se postupem času uplatňovaly a přizpůsobovaly dalším izolovaným datovým zdrojům univerzity. Článek uvádí jednotlivé metody použití přenosů dat z různorodých systémů a situacích na MU v Brně.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info