Nástroj pro zmírňování a potlačování útoků na kritickou informační infrastrukturu

Title in English Tool for mitigation and suppression of attacks on critical information infrastructure
Authors

ČELEDA Pavel ČEGAN Jakub MACHÁČ Martin MEDKOVÁ Jana NUTÁR Ivo PLESNÍK Tomáš TOVARŇÁK Daniel VIZVÁRY Martin

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Institute of Computer Science

Description Vytvořený nástroj pro zmírňování a potlačování útoků na kritickou informační infrastrukturu integruje výstupy detekčních mechanismů a ve spolupráci s nosnou platformou je schopen automaticky reagovat na zachycené hrozby. Je založen na pokročilých postupech zahrnujících rekonfiguraci sítě, optimalizaci umístění obranných prvků, rozhodovací proces využívající kvantifikaci rizik a automatizované nasazení protiopatření. Nástroj je dále také vybaven centralizovaným ovládáním pro zajištění managementu nástroje a kontrolu jeho stavu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info