Project information
Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace

Předkládaný projekt si klade za cíl zajistit rozvoj a nasazení sdílených postupů, technologií a politik pro koordinované řízení a zajištění kyberbezpečnosti v digitálním prostředí všech 26 VVŠ v ČR. Cílem projektu je tak zvyšování kybernetické a informační bezpečnosti v kyberprostoru zapojených VVŠ na základě budování komplexního situačního povědomí o dění v ICT prostředí. Společným cílem všech VŠ je pak zajištění kontinuálního rozvoje kognitivních schopností univerzitních uživatelů vzhledem k jejich činnostem v zákonem regulovaných informačních systémech. V rámci řešení projektu bude využíváno postupného rozvoje a přímé integrace moderních bezpečnostních řešení pro potřeby naplňování podmínek Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), přijímání účinných bezpečnostních opatření dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (VoKB) a navyšování schopností univerzitních uživatelů efektivně předcházet a vzdorovat kybernetickým útokům. Projekt se bude zabývat zajištěním krizového plánování a faktickou podporou krizového řízení v podobě návrhu, rozvoje a integrace krizových plánů pro potřeby zajištění kontinuity činností (tzv. Business Continuity Plans) a obnovení chodu organizace po katastrofě (tzv. Disaster Recovery Plans). K tomu bude využívat veškerých moderních metod a získaných znalostí z oblasti řízení rizik, krizového řízení a knowledge managementu, pro zajištění efektivní reakce na případné národní či mezinárodní krizové situace. Nedílnou součástí projektu bude také provedení potřebných právních analýz z pohledu reálných dopadů a přípravy na nově příchozí povinnosti plynoucí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) „NIS2 Directive“. Součástí projektu je také oblast klasifikace informací a oblast řízení rizik spojených s dodavatelským řetězcem.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info