Project information
Documentation of the Centre of Folk Art Production: a source of knowledge and inspiration (Dokumentace ÚLUV)

Project Identification
DH23P03OVV031
Project Period
3/2023 - 12/2027
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
National Museum
Wallachian Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm

Projekt si klade za cíl zpracování, zpřístupnění a prezentaci dokumentačního fondu Ústředí lidové umělecké výroby, který má potenciál sloužit jako důležitý pramen pro studium tradiční rukodělné výroby a jejich organizovaných forem a zároveň jako cenná inspirace pro revitalizaci rukodělných technik, různé obory uměleckého řemesla i současné tvůrce, kreativní průmysl a design. Hlavní cíl projektu spočívá v tvorbě veřejně dostupné databáze, která všem zájemců v uživatelsky přátelském prostředí zpřístupní informačního bohatství fondu, zároveň ale znovu (virtuálně) propojí dokumentační materiál nekoncepčně rozdělený po zrušení podniku ÚLUV do dvou celků ve správě dvojice samostatných paměťových institucí (Národní muzeum a Národní muzeum v přírodě).
V návaznosti na hlavní cíl (a na něj navázaný výstup v podobě databáze) směřuje projekt prostřednictvím dílčích tematických os a jednotlivých výstupů k co nejefektivnějšímu využití sdělného potenciálu dokumentačního fondu ÚLUV ze strany různých uživatelských skupin. Vedle zprovoznění „virtuální badatelny ÚLUV“ (databáze) bude proto kategorie aplikovaných výstupů zahrnovat popularizaci a prezentaci obsahu fondu prostřednictvím výstavy s kritickým katalogem, zpracování audiovizuálních dokumentů přibližujících vybrané technologické postupy i metodiku, v kategorii dalších výstupů odborné studie věnující se dílčím tematickým oblastem a konferenci.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info