Zmapování a analýza uživatelských požadavků na služby poskytované skrze platformu Security Dashboard

Project Identification
688/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
CESNET
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science

Projekt se věnuje problematice zajištění automatizovaného a aktuálního přehledu různých aspektů kybernetické bezpečnosti organizace z pohledu správců až po vedoucí či vrcholové řídící pracovníky, kteří požadují pravidelný bezpečnostní reporting. Cílem projektu je zmapovat potřeby a požadavky cílových skupin uživatelů a získat tak informace, jež by měly být dostupné v platformě Security Dashboard. V rámci projektu bude realizováno dotazníkové šetření mezi cílovými skupinami uživatelů doplněné o hloubkové rozhovory s vybranými zástupci. Takto získaná data budou analyzována za účelem identifikace podpůrných reportovacích mikroslužeb poskytujících informace pro open-source platformu Security Dashboard, která si klade za cíl skrze jednotné webové rozhraní prezentovat všechny relevantní kyberbezpečnostní parametry v kontextu dané sítě či podsítě a role uživatele. Následně bude zhodnocen jejich přínos z hlediska významu (importance), naléhavosti (urgence) a složitosti (complexity) implementace. Dále vznikne interaktivní prototyp s návrhy uživatelských rozhraní těchto služeb. Tyto výstupy budou následně sloužit primárně jako podklady pro další rozvoj platformy Security Dashboard. Sekundárně pak i pro ostatní členy sdružení CESNET, jimž můžou výstupy pomoct v uvažování nad budováním kyberbezpečnostního situačního povědomí v jejich organizaci, či případně bezpečnostnímu týmu CESNET-CERTS v rámci nově budované služby v podobě EduSOC pro segment VVŠ.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info