Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ

Project Identification
ROZV/C13/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
The Academy of Music and Dramatic Arts Prague
The Academy of Fine Arts in Prague
Janáček Academy of Music and Dramatic Arts in Brno
University of South Bohemia České Budějovice
Mendel University in Brno
University of Ostrava
Silesian University Opava
Technical University Liberec
University Hradec Králové
University of Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem
Charles University
Palacký University, Olomouc
University of Pardubice
University of Veterinary Sciences Brno
Technical University Ostrava
Prague Institute of Chemical Technology
University of Economics Prague
University of Arts and Industry in Prague
Brno University of Technology
University of West Bohemia in Pilsen
Czech University of Agriculture Prague
Czech Technical University Prague
Tomas Bata University in Zlín
Polytechnic Jihlava
Institute of Technology and Business in České Budějovice

Projekt usiluje o posílení spolupráce veřejných vysokých škol na praktické realizaci aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti (KB) a bezpečnosti informací (BI) prostřednictvím poskytnutí efektivní podpory při zavádění systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) v prostředí VVŠ, a to s ohledem na dopady zákonných povinností na vysoké školy jako orgány veřejné moci, zejména z pohledu Zákona o KB a souvisejících vyhlášek o KB a o významných informačních systémech (VIS). Díky realizaci projektu dojde k optimalizaci činností při zavádění SŘBI v organizaci typu VVŠ, a to jak z pohledu integrace technologií a souvisejících procesů, tak i při definici a zavádění proaktivních a reaktivních opatření za účelem snížení míry potencionálních rizik či jako reakci na případné kybernetické hrozby pro akademické prostředí ČR. V rámci projektu bude řešeno také cílené bezpečnostní vzdělávání klíčových uživatelských skupin a budování společné znalostní báze pro efektivní využití technických, lidských a procesních schopností CSIRT a CERT týmů jednotlivých VVŠ. Bude též analyzován celkový dopad zákona č. 261/2021 Sb. (tzv. „DEPO“) v kontextu VIS nahlášených na NÚKIB v roce 2021. V neposlední řadě se bude projekt zabývat také pokročilým zabezpečením platformy O365, kterou většina VVŠ využívá jako klíčový prvek své komunikační, kolaborativní a úložné infrastruktury.
Navrhovaný projekt navazuje na aktuálně řešený projekt „Zvýšení úrovně kyberbezpečnosti v prostředí VVŠ“ (č. C12-2021), který rozvíjí ve směrech prohloubení praktické KB spolupráce VVŠ, koordinace a integrace technologií, společná znalostní báze v KB, bezpečnostních univerzitních politik, cílená osvěta a vzdělávání, zabezpečení platformy MS 365, analýzy právních dopadů nové legislativy.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info