Analýza a vzorkování molekulárních simulací pomocí kontradiktorních autokodérů

Investor logo
Project Identification
GA22-29667S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
Prague Institute of Chemical Technology

Podstatné zrychlení molekulárních simulací by umožnilo jejich větší zapojení do projektů vývoje
nových léčiv nebo designu proteinů. V současnosti používané algoritmy jsou pomalé kvůli
vysokým energetickým barierám mezi různými stavy systému a z důvodů nutnosti použít krátké
simulační kroky. Cílem projektu je přispět k řešení tohoto problému s použitím umělých
neuronových sítí, konkrétně algoritmu kontradiktorních autokodérů. Tento algoritmus bude
použit pro analýzu simulačních trajektorií (redukce dimenze). Následně bude použit ve spojení
s metadynamikou pro usnadnění překonávání energetických bariér a výpočet profilu volné
energie. Nakonec bude tento algoritmus použit pro vzorkování stavů simulovaného systému s řádově větší efektivitou (větším krokem), než v případě konvenčních simulací.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info