Analýza a vzorkování molekulárních simulací pomocí kontradiktorních autokodérů

Investor logo
Project Identification
GA22-29667S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science

Podstatné zrychlení molekulárních simulací by umožnilo jejich větší zapojení do projektů vývoje
nových léčiv nebo designu proteinů. V současnosti používané algoritmy jsou pomalé kvůli
vysokým energetickým barierám mezi různými stavy systému a z důvodů nutnosti použít krátké
simulační kroky. Cílem projektu je přispět k řešení tohoto problému s použitím umělých
neuronových sítí, konkrétně algoritmu kontradiktorních autokodérů. Tento algoritmus bude
použit pro analýzu simulačních trajektorií (redukce dimenze). Následně bude použit ve spojení
s metadynamikou pro usnadnění překonávání energetických bariér a výpočet profilu volné
energie. Nakonec bude tento algoritmus použit pro vzorkování stavů simulovaného systému s řádově větší efektivitou (větším krokem), než v případě konvenčních simulací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info