Project information
Inovace e-kurzu MKM11 Metody kritického myšlení

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0183/2021
Project Period
4/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem předkládaného projektu je komplexní inovace původního e-learningového kurzu MKM11 Metody kritického myšlení. Jedná se o plně distanční kurz Katedry informačních studií a knihovnictví určený pro studenty napříč studijními programy MUNI. Záměrem inovačního projektu je - s využitím grantového stipendia ELFu pro dva studentské asistenty - komplexní inovace obsahové i formální (a vizuální) podoby stávajícího e-kurzu, neboť tyto aspekty kurzu již neodpovídají nárokům na digitální edukační prostředí na Masarykově univerzitě ani vzdělávacím potřebám studentů z hlediska obsahu. Výsledný inovovaný e-kurz MKM11 je plánován jako výrazně kompetenční, týká se oblasti práce s informacemi v aplikačním transdisciplinárním přesahu do oblasti digitálních kompetencí a výukových metod.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info