Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol

Project Identification
ROZV/C6/2021
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
Czech Technical University Prague

VVŠ ČR, s výjimkou Technické univerzity Liberec, provozují tři ekonomicko-správní informační systémy (ERP systémy): iFIS, EIS Magion, SAP. Skupiny škol provozujících jednotlivé systémy mají vybudovány sítě spolupráce a mechanismy sdílení know-how a kapacit a řízení komunikace s dodavateli. V letech 2016-2020, v rámci řešení společných rozvojových projektů typu 13+, resp. 18+, byly vytvořeny vzájemné vazby mezi těmito sítěmi využívající synergický efekt: v definovaných oblastech společného zájmu byly prováděny a oponovány společné analýzy a návrhy řešení s následnou realizací v příslušných ERP systémech a dalších souvisejících informačních systémech řešitelských škol (v případě MU v INETu a Portálu). Záměrem pro rok 2021 je tyto vazby dále rozvíjet co nejefektivněji využít dostupné odborné, kapacitní a finanční zdroje VVŠ. Jako oblasti společného zájmu jsou vytipovány: 1. optimalizace a elektronizace procesů EIS (procesů pořizování dat, zpracování dat a tvorby výstupů), 2. automatizace operací EIS (rozvoj elektronických operací, hromadných operací, elektronicky poskytovaných služeb). Projekt je členěn na tři sekce podle ERP iFIS, EIS Magion a SAP. Masarykova univerzita je koordinátorem sekce Magion, celkovou koordinaci vykonává ČVUT Praha.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info