Project information
Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol

Project Identification
ROZV/C6/2021
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
Czech Technical University Prague

VVŠ ČR, s výjimkou Technické univerzity Liberec, provozují tři ekonomicko-správní informační systémy (ERP systémy): iFIS, EIS Magion, SAP. Skupiny škol provozujících jednotlivé systémy mají vybudovány sítě spolupráce a mechanismy sdílení know-how a kapacit a řízení komunikace s dodavateli. V letech 2016-2020, v rámci řešení společných rozvojových projektů typu 13+, resp. 18+, byly vytvořeny vzájemné vazby mezi těmito sítěmi využívající synergický efekt: v definovaných oblastech společného zájmu byly prováděny a oponovány společné analýzy a návrhy řešení s následnou realizací v příslušných ERP systémech a dalších souvisejících informačních systémech řešitelských škol (v případě MU v INETu a Portálu). Záměrem pro rok 2021 je tyto vazby dále rozvíjet co nejefektivněji využít dostupné odborné, kapacitní a finanční zdroje VVŠ. Jako oblasti společného zájmu jsou vytipovány: 1. optimalizace a elektronizace procesů EIS (procesů pořizování dat, zpracování dat a tvorby výstupů), 2. automatizace operací EIS (rozvoj elektronických operací, hromadných operací, elektronicky poskytovaných služeb). Projekt je členěn na tři sekce podle ERP iFIS, EIS Magion a SAP. Masarykova univerzita je koordinátorem sekce Magion, celkovou koordinaci vykonává ČVUT Praha.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info