Project information
Analýza obrazových dat z digitální patologie v prostředí eInfrastruktury CESNET

Project Identification
656/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
CESNET
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science

Cílem projektu je návrh a implementace prostředí umožňující zpracování osobních dat
včetně zvláště citlivých dat dle GDPR v prostředí eInfrastruktury CESNET, použitelné pro
náročné výpočetní aplikace v oblasti umělé inteligence nad medicínskými daty. Jako pilotní
aplikace bude použito hluboké strojové učení konvolučních neuronových sítí nad rozsáhlými
obrazovými daty z digitální patologie, tzv. whole-slide images o rozměrech až 200 000 × 100 000
bodů, v rámci výzkumné spolupráce Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického
ústavu, dvou institucí využívajících eInfrastrukturu CESNET. Jedná se o mimořádně dynamickou
výzkumnou oblast a schopnost soutěžit se světovými týmy je podmíněna rozšířením
výpočetních kapacity nad rámec zdrojů Masarykovy univerzity. Podávaný projekt se soustředí
na škálování výpočetní infrastruktury potřebné pro strojové učení s využitím MetaCentra, což
představuje netriviální problém s ohledem na ochranu osobních údajů i na technické odlišnosti
mezi infrastrukturou Masarykovy univerzity a MetaCentra, a je tak komplementární k internímu
projektu Masarykova onkologického ústavu zaměřenému na rozvoj samotného strojového
učení s cílem zvýšit efektivitu diagnózy karcinomu prostaty. Jelikož Masarykova univerzita
v současnosti pracuje také na vytvoření zabezpečené infrastruktury vhodné pro ukládání citlivých
dat z oblasti life-sciences v rámci spolupráce CERIT-SC a ELIXIR, tak podávaný projekt
prakticky podpoří harmonizaci procesního i technického nastavení zabezpečených prostředí
mezi zdroji Masarykovy univerzity a eInfrastrukturou sdružení CESNET.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info