Project information
Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol

VVŠ ČR, s výjimkou Technické univerzity Liberec, provozují tři ekonomické informační systémy: iFIS, EIS Magion, SAP. Skupiny škol provozujících jednotlivé systémy mají vybudovány organizační struktury (sítě spolupráce) a mechanismy zaměřené na sdílení know-how a kapacit a řízenou komunikaci s dodavateli. V letech 2016-2018, v rámci řešení společných rozvojových projektů typu 13+ resp. 18+, byly vytvořeny vzájemné vazby mezi těmito sítěmi využívající synergický efekt.
Záměrem pro rok 2019 je cíleně využít tyto vazby, a synergicky (na bázi společných analýz a návrhů řešení) realizovat rozvoj uvedených systémů a dalších souvisejících informačních systémů řešitelských škol (v případě MU INETu a Portálu) ve dvou směrech:
1. legislativy (implementací podpory nové legislativy 2019 v oblasti GDPR, povinného – zejména projektového – výkaznictví, eIDAS, DPH),
2. technologií a standardizace (rozvojem a standardizací uživatelských přístupů k datům, integračních rozhraní pro výměnu dat mezi systémy, vybraných zpracovatelských procesů, komunikačních prostředí pro dodavatele a uživatele systémů).
Projekt je členěn na tři sekce podle EIS iFIS, Magion a SAP. Masarykova univerzita je koordinátorem sekce Magion, celkovou koordinaci vykonává ČVUT Praha.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info