Studium druhové diverzity a rozšíření významných rybích parazitů čeledi Diplozoidae (Monogenea) v čínských sladkovodních habitatech. (Druhová Diverzita Diplozoidae)

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
8JCH1051
Project Period
5/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkum mnohobuněčných parazitů ryb patří mezi několik málo bio-ekologicky zaměřených oborů v České republice, které hrají díky své dlouhé tradici a mezinárodnímu respektu významnou roli v celosvětovém měřítku. Ve srovnání s dalšími dvěma skupinami parazitických červů podkmene Neodermata (kmen Platyhelminthes) – Trematoda (motolice)
a Cestoda (tasemnice), tvoří početní parazité třídy Monogenea (jednorodí) prozatím nedostatečně probádaný soubor druhů, a to i přes to, že mnozí ze zástupců jsou pro své hostitele značně patogenní. K těmto představitelům patří i zástupci čeledi Diplozoidae. Jedná se o skupinu krev sajících kosmopolitně rozšířených (včetně České republiky) ektoparazitů především kaprovitých ryb (Cyprinidae). Ačkoliv jsou vybraní zástupci čeledi Diplozoidae momentálně předmětem našeho intenzivního experimentálního zájmu, v klasifikaci
a taxonomii druhů této čeledi existuje stále mnoho nejasností, což je překážkou pro další výzkum. Většina studií obsahuje pouze nedostatečná morfologická data bez podpory výsledků molekulárních determinačních analýz (a opačně) a práce vhodně kombinující oba přístupy jsou ojedinělé. V roce 2014 se nám za účelem studia jednotlivých druhů červů z čeledi Diplozoidae podařilo navázat kontakt také čínskými vědci – výzkumnou skupinou prof. Xuejuan Ding (South China Normal University, Guangzhou). Společně jsme zjistili, že, bohužel, i ve výsledcích předchozích čínských studií existuje v tomto směru řada determinačních konfliktů a nejasností. Náš předložený společný projekt je proto zaměřen na studium diverzity čínských zástupců čeledi Diplozoidae (Monogenea) na základě kombinace morfologických a molekulárních dat.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info