Zvýšení konkurenceschopnosti Masarykovy univerzity prostřednictvím informací na www stránkách a v médiích

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Rector's Office. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
ROZV/7/23/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Budování pozitivních vztahů s různými cílovými skupinami - uchazeči, studenty, veřejností, médii, zaměstnanci, absolventy a potencionálními zaměstnavateli - je předpokladem pro zvyšování konkurenceschopnosti vysoké školy v daném regionu, na území státu i v mezinárodním měřítku.
Významným nástrojem komunikace je internet, který jako médium zaznamenal enormní rozvoj a stal se globálním informačním systémem. Důležitou službou v rámci internetu jsou www stránky, konkrétně v rámci tohoto projektu www stránky MU, které, s ohledem na velikost MU a rozsah jejích aktivit, shromažďují velké množství informací, v čase se velmi rychle vyvíjející a měnící. Výsledná podoba obrazu vysoké školy je přitom také výrazně ovlivněna cílenou komunikací univerzity s médii.
Základem pro efektivní a fungující rozvoj komunikace prostřednictvím www stránek směrem k různým cílovým skupinám a zároveň výrazný rozvoj komunikace směrem k jedné z cílových skupin - médii, je analýza současného stavu struktury a obsahu informací www stránek a analýza mediálního obrazu MU. Konkrétním cílem je zhodnocení stávajícího stavu prezentace Masarykovy univerzity na www stránkách MU a návrh na změny, tak aby byly stránky, i přes rozsah informací, uživatelsky přívětivé a prezentované informace na stránkách přehledné a jasně strukturované včetně aktuálních informací a vedly k dobré orientaci návštěvníků stránek a následnému zjištění potřebných informací. V oblasti mediální si projekt klade za cíl zjištění, jak je MU prezentována v médiích a jaký obraz o MU je prostřednictvím médií předáván veřejnosti a doporučení opatření pro upevnění dobrého jména MU prostřednictvím médii.
Pro splnění těchto cílů je předkládán tento projekt. Cíle projektu vyplývají z komunikační strategie MU a představují významné kroky pro zvyšování konkurenceschopnosti MU v rámci nejenom českých VŠ.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info