Project information
Analýza interakcí mezi polyvalentním terapeutickým fágem druhu Twort-like a jeho hostitelem Staphylococcus aureus

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA18-13064S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Polyvalentní bakteriofágy druhu Twort-like jsou uznávány jako vhodné terapeutické agens proti stafylokokovým infekcím už od dob jejich objevu v 20. letech minulého století. Pro jejich terapeutické využití a schválení fágové terapie jako bezpečné metody, je nutná detailní znalost jejich molekulárně-biologického mechanismu infekce bakteriální buňky. Tyto fágy jsou předmětem intenzivního výzkumu, který se týká rozmezí hostitele, analýzy genomu a strukturních studií. V rámci předkládaného projektu navrhujeme monitorování průběhu fágové infekce hostitelských buněk pomocí analýzy transkriptomu, studia příčin fágové polyvalence, objasnění příčin rezistence některých kmenů k bakteriofágům a analýzu exprese fágových proteinů. V projektu budou použity metody sekvenování nové generace, kam patří RNAseq vhodná pro analýzu transkriptomu, molekulárně-biologické postupy jako transpozonová mutageneze a editace genomu. Výsledky projektu přispějí k popisu interakcí mezi fágem a hostitelem, jejichž porozumění je nezbytné před využitím fágové terapie.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info